Strelovodne instalacije

Vaša hiša je izpostavljena vsakodnevnim vremenskim spremembam. Še najbolj je izpostavljena v nevihtah, ko se sprošča veliko energije. Najbolj nezaželjena je strela, ki vam lahko uniči vse avdio in video naprave ter ostale naprave, ki so v času udara strele priključene na električno omrežje. Da bi se izognili tem poškodbam, obstajata 2.možnosti:

Responsive image

  • Najzaneslivejša je, da naprave povlečete iz vtičnice.
  • Obstaja pa tudi dobra zaščita s Faradejevo kletko, katero naredimo okoli hiše po strehi in pod njo. To je možno izvesti na dva načina:
    • z bakrenimi strelovodi, ki so dražji, a je prevodnost boljša
    • s pocinkani trakovi (oz. valjanec), ki zadoščajo vsem predpisom